REGULAMIN

Sklepu internetowego www.multifishing.pl

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem: Warszawa, ul. Jutrzenki 156, prowadzony jest przez Spółkę Warszadis  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 156, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000120104, NIP 527-21-66-622,  Regon 013167046, reprezentowaną przez  Żanetę Lange – Prezesa Zarządu. Spółka jest dalej zwana Sprzedawcą.
 2. Klientem jest osoba, która dokonała zakupu w sklepie.
 3. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów zamawianych telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych uprzednio towarów.

4. Użytkownikiem/Klientem sklepu może być każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.. Użytkownikiem jest każdy, kto dokona rejestracji w sklepie internetowym www.multifishing.pl. Klientem jest użytkownik, który złożył zamówienie za pośrednictwem platformy zakupowej www.multifishing.pl

 1. Komplet danych teleadresowych znajduje się na zakładce KONTAKT
 2. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
 • Szerokopasmowy dostęp do internetu;
 • Komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową  Urządzenie Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.

 

II.    REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestracja

 1. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest procesem rejestracji. Rejestracja polega na zupełnym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu ze wskazaniem prawdziwych danych osobowych Klienta.
 2. Zakończenie procesu rejestracji nowego Klienta możliwe jest po potwierdzeniu poprzez zaznaczenie okna wyboru, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki. Rejestracja w sklepie jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

 

Ochrona danych osobowych
 1. Klient składając zamówienie zgodnie z Regulaminem wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych podanych w zamówieniu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 2.    Użytkownik, który dokonał rejestracji w sklepie jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji ze sklepu niezbędnych do realizacji zamówienia na udostępniony przez niego adres e-mailowy oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o usługach, produktach oraz o ofertach specjalnych dostępnych w sklepie internetowym www.multifishing.pl przesyłanych w postaci Newslettera. Opcja ta jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym rejestracji ani złożenia zamówienia.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.multifishing.pl. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

-          Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

-          Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez klienta podczas rejestracji będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe, a także w przypadku braku potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną w przypadku powstania wątpliwości po stronie Sprzedawcy.

III.             ZAMÓWIENIE

 

 1. Zamówienia są przyjmowane do realizacji po wypełnieniu przez użytkownika odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.multifishing.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje zwrotną wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia i przekazane dane lub żądanie ponownego złożenia zamówienia w przypadku wątpliwości Sprzedawcy (np. w przypadku  konieczności uzgodnienia szczególnych wymagań Klienta wobec towaru lub dostawy).
 2. Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach otwarcia sklepu:
 • od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00;
 • w niedzielę handlową od 10:00 do 18:00.

Nie realizujemy zamówień, sklep jest zamknięty, w następujące dni:

 1. Nowy Rok
 2. Objawienie Pańskie (Trzech Króli)
 3. Wielkanoc
 4. Poniedziałek Wielkanocny
 5. Święto Pracy
 6. Święto Narodowe Trzeciego Maja
 7. Zielone Świątki
 8. Boże Ciało
 9. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 10. Wszystkich Świętych
 11. Narodowe Święto Niepodległości
 12. Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
 13. Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

      Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni braku realizacji zamówień w przypadkach szczególnych (np. serwisu informatycznego, braku dostaw energii elektrycznej, itp.). Sytuacje takie ze stosownym uprzedzeniem będą anonsowane w formie podania pisemnej informacji na witrynie sklepu internetowego.

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Składanie zamówienia następuje przez dokonanie wyboru poprzez oznaczenie „włożenia” artykułów do wirtualnego koszyka, co odbywa się po kliknięciu przycisku "dodaj do koszyka" pod zdjęciem artykułu. Wybór opcji „dodaj do koszyka” nie rodzi po stronie Klienta zobowiązań.Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport" lub „Kupuję zawartość koszyka – odbiór osobisty.”. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego w miejscu siedziby sklepu.

4. Towary  kupione  w sklepie internetowym dostarczane są pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

5. Sprzedawca ma prawo do nie zrealizowania zamówienia lub częściowej jego realizacji w przypadku powstania zdarzeń o charakterze siły wyższej, nie zawinionych przez Sprzedawcę . O fakcie tym Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie oddzielnym mailem bądź telefonicznie. W takim wypadku Klient ma prawo do wyboru i może skorzystać z częściowej realizacji zamówienia, wydłużenia terminu realizacji lub odstąpienia od  umowy.

6. Minimalna kwota zamówienia wynosi 20 złotych brutto. W przypadku chęci nabycia towarów o niższej wartości Klient zobowiązuje się do osobistego wyboru towaru w Galerii Handlowej, w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 156.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu:
 •  przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru opcji „Odbiór własny”
 • wpływu przedpłaty na konto bankowe sklepu.

 

 1.  Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przedpłata nie wpłynie na konto bankowe sklepu, zamówienie może zostać anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony poprzez e-mail.

9. Klient ma możliwość wycofania zamówienia (jego anulowania) lub dokonania w nim zmian w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, o ile zamówienie nie zostało już zrealizowane. Czynności tych może dokonać pisemnie przez email. Oświadczenie Klienta jest skuteczne z chwilą kiedy dotarło do Sprzedawcy w taki sposób, że Sprzedawca mógł się zapoznać z jego treścią.  

10. W przypadku dokonania przez Klienta kolejnego zamówienia, przed realizacją poprzedniego, istnieje możliwość, na pisemną prośbę Klienta, wysłania obu zamówień jedną przesyłką.

11. Za każdy sprzedany towar Sklep wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

IV.             SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sklep umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:

-          przedpłata - przelew bankowy na konto sklepu :

Raiffeisen Bank Polska

Nr konta: 66 1750 0009 0000 0000 0710 7552

-          przy odbiorze – jeśli w formularzu zamówienia została zaznaczona opcja „Odbiór własny”.

-          przedpłata za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - umożliwia zapłatę szybkimi przelewami z większości polskich banków, a także zapłatę za pośrednictwem kart płatniczych oraz systemu DotPay. Pełną i aktualną listę obsługiwanych metod płatności można zobaczyć na stronie Przelewy24.pl

2. W przypadku płatności przelewem prosimy o nie przesyłanie należności za zamówiony sprzęt, do momentu potwierdzenia jego dostępności. Ewentualne koszty związane z dokonaniem płatności za pośrednictwem banku obciążają Klienta.

3. Sklep organizuje akcje rabatowe, wyprzedaże, obniżki cen i promocje. Promocje i obniżki cen mają ograniczony czas trwania i po ich zakończeniu zostaje przywrócona cena obowiązująca przed rozpoczęciem promocji lub innego rodzaju obniżki cen. Do sprzedaży promocyjnej, tj. sprzedaży artykułów umieszczonych w zakładkach "Promocje” i „Oferta specjalna”  przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, w związku z tym realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Artykuły z zakładek „Promocje” i „Oferta specjalna” z uwagi na promocyjny charakter podlegają limitom ilościowym jednego zamówienia.

 

4.   Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

V.                WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

Wysyłka

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty złożonego zamówienia w siedzibie sklepu. O sposobie wysyłki decyduje klient w momencie składania zamówienia.
  1. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji wraz z przewidywanym czasem dostawy.
  2. Koszt wysyłki jest zależny od wagi oraz rozmiarów zamówionych przez klienta przedmiotów. Obliczany jest on automatycznie przez sklep w momencie składania zamówienia i podawany do wiadomości klienta przed dokonaniem zakupu.

Koszt wysyłki podany jest w oddzielnej tabeli.

 1. Wszystkie wędki, które po złożeniu mają długość ponad 140cm i inne przesyłki dłuższe niż 140cm stanowią tzw. przesyłkę niestandardową i są liczone wg oddzielnego cennika. Towar o łącznej wartości przekraczającej kwotę 500,- zł. netto wysyłamy wyłącznie firmą kurierską (przesyłki powyżej tej wartości są ubezpieczone do wartości 5000zł.).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany firmy dostarczającej zamówienie, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie sposobu dostawy poprzez adres e-mail podany przez klienta w procesie składnia zamówienia.
 3. Po akceptacji przez Klienta kosztu dostawy poprzez wybór opcji „Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport”, koszt ten jest obowiązujący.
 4. Łączna cena zamówionych towarów równa jest sumie cen artykułów jednostkowych objętych zamówieniem. W przypadku wyboru opcji „Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport” cena jest powiększona o koszt dostawy. 
 5. Odbiór osobisty zamówionego towaru odbywa się w czasie wskazanym przez sklep internetowy.

 

VI.             REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary będące w ofercie sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji udzielonej przez producenta lub importera są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej przez podmioty trzecie dostępna jest za pośrednictwem platformy zakupowej po dokonaniu przez Klienta kliknięcia właściwego linka umieszczonego przy danym produkcie. Sprzedawca zwraca uwagę, że w niektórych przypadkach gwarancja może być ograniczona wyłącznie dla Klientów będących konsumentami.

 Jeżeli postanowienia zawarte we wskazanym druku gwarancji nie stanowią inaczej towar wraz z opisem przedmiotu gwarancji oraz dowodem zakupu należy przesłać na swój koszt na adres: Warszadis sp. z o.o, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową, w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt. W celu zgłoszenia reklamacji można skorzystać z formularza ZGŁOSZENIA REKLAMACJI.  Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (z zastrzeżeniem postanowień pkt. V.2 regulaminu) w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia do umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014 r.), WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt w stanie niezmienionym na koszt własny do rzeczywistego sklepu wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.- od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

 

 1.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia :
 • Jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W przypadku zwrotu całości zamówienia zwracane są: łączna cena zakupu oraz koszty dostarczenia towaru do nabywcy. W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest cena zakupu towaru. W celu otrzymania zwrotu kosztów klient winien wskazać Sprzedawcy numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany .
 2. Postanowienia zawarte w punktach IV i V niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku nabywania towarów przez klientów będących konsumentami.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa.
 4.      Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. spółkę Warszadis Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa, fax: :+4822 339 31 02, e-mail: info@multifishing.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do punktu obsługi klienta na adres sklepu E.Leclerc ul. Jutrzenki 156 w Warszawie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

Będziecie Państwo musieli ponieść bezpośredni koszty zwrotu rzeczy. 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Warszadis Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa

Fax:+4822 339 31 02, e-mail: info@multifishing.pl

 

Formularz zwrotu

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie